Сезон 2021 започна и вече изпълняваме вашите поръчки!

01.03.2021 Стартираме записването на поръчки за есенния сезон, разсад на Гол корен, разсад в табла и разсад в  контейнери.

01.03.2021 Налични сортове разсад ягоди в разсадни табли: Клери, Купидон,

Налични сортове ягоди на гол корен: Клери,

     

 

© Bootshop

All rights Reserved Terms Legal notice